TILLBAKA

 

REDAKTÖR

 

Denna webbplats publiceras av:
Finlands Hjärtförbundet rf
PL 50
Oltermannintie 8
00621 Helsinki - Suomi
E-post: lahjoitus@sydan.fi


Du kan när som helst ta kontakt med oss och kontrollera dina egna uppgifter och be att få dem korrigerade eller avlägsnade ur vårt klientregister. Vi lagrar dina uppgifter för att sköta vår givarrelation och för att hålla kontakt med dig när vi informerar om vad som är på gång hos oss på Hjärtförbundet och vad vi har kunnat göra tack vare ditt bidrag. Informationen lagras i vår databas för strikt intern användning.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta:

Finlands Hjärtförbundet rf
PL 50
Oltermannintie 8
00621 Helsinki - Suomi
E-post: lahjoitus@sydan.fi

HOSTING

 

Denna webbplats hanteras uteslutande på datacenter i Europa (Irland och Tyskland) av företaget Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

 

All personlig information behandlas som strikt konfidentiell och har två krypteringsnivåer.
Företaget, iRaiser, strävar efter att säkerställa högsta säkerhetsnivå för alla sina lösningar.